Odluka o visini participacije

Na temelju članka 53. i 54. Statuta  Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor na 18. sjednici održanoj dana 30. 05. 2017. godine donio je sljedeće ODLUKE I. O  visini iznosa participacije za program Predškolskog glazbenog...

Read more