Na temelju članka 127. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 63 Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina (KLASA: 012-03/19-01/01, URBROJ: 2176-51-04-19-5, od 24.04.2019. godine) obavještavamo kandidate u natječajnom postupku za ravnatelja (KLASA: 007-03/22-01/01,URBROJ: 2176-51-04-22-2) objavljenom 27. travnja 2022. godine, da svoj program rada za mandatno razdoblje 2022. – 2027. godine predstave na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa radnika i Školskog odbora u terminu određenom niže u ovome dopisu.

Predstavljanje programa rada na sjednici Učiteljskog vijeća će se održati dana 19. svibnja 2022. godine od 9,00 sati u prostorijama Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina.
Predstavljanje programa rada na Skupu radnika će se održati dana 19 svibnja 2022. godine od 10,30 sati u prostorijama Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina.
Predstavljanje programa rada na sjednici Vijeća roditelja će se održati dana 19. svibnja 2022. godine od 19,00 sati u prostorijama Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina.
Predstavljanje programa rada na sjednici Školskog odbora će se održati dana 24. svibnja 2022. godine od 19,00 sati u prostorijama Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina.
Sukladno odredbama Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina najbolje rangirani kandidati predstavit će svoj program rada bez nazočnosti drugih kandidata, prema abecednom redu prezimena kandidata, kako će biti navedeni i na glasačkom listiću. Predstavljanje kandidata uz izlaganje programa rada i odgovaranje na postavljena pitanja od strane članova pojedinog kolegijalnog tijela može trajati najdulje 20 minuta.
Sukladno članku 60. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina kandidat za ravnatelja škole u programu rada za mandatno razdoblje navodi okvirno isplanirane aktivnosti s objašnjenjem ciljeva koji se namjeravaju postići njihovim provođenjem i okvirno vremensko razdoblje u kojima se iste namjeravaju provesti.

Molimo kandidate da se odazovu pozivu i da predstave svoj program rada kolegijalnim tijelima Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, kako bi dokazali ozbiljnost svoje namjere da postanete ravnateljem naše Škole i upoznali nas s prednostima i Vašim sposobnostima za obavljanje poslova poslovodnog i stručnog voditelja Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina.
Ukoliko se kandidat ne odazove na predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje, on i nadalje ostaje kandidat, odnosno kandidat naveden na glasačkom listiću za kojeg birači s biračkog popisa imaju mogućnost glasovati, a njegov program rada pročitat će predsjedavatelj sjednice kolegijalnog tijela.

S poštovanjem,

Predsjednik Školskog odbora: Saša Begović Matošković, prof.