Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu svojeg poslovanja. Te osobne podatke unosite u naše obrasce ili na našoj internetskoj stranici www.ogs-bpapandopula-kutina.hr, dostavljate ih e-poštom ili nam ih dajete osobno. Podaci koje nam dostavljate obično su ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, te slični podaci. Na temelju tih podataka vršimo upise, obrađujemo upite, zahtjeve, vodimo statistike i ostale radnje.
Osobni se podaci obrađuju samo u Europskoj uniji ili Europskom gospodarskom prostoru; ne namjeravamo prenositi osobne podatke u treće zemlje.
Obično pohranjujemo osobne podatke dokle god imamo opravdan interes za zadržavanje tih podataka i u tom slučaju interes ispitanika za prestankom daljnje obrade nema prvenstvo.
Općenito, podaci koji se prikupe tijekom poslovnog odnosa pohranjuju se barem do kraja relevantnog poslovnog odnosa. Ako je osobne podatke potrebno pohranjivati radi poštivanja pravne obveze, ti se podaci zadržavaju do kraja odgovarajućeg razdoblja zadržavanja. Ako se osobni podaci obrađuju samo radi sukladnosti sa zakonskim obvezama zadržavanja, pristup tim podacima obično je ograničen tako da se podacima može pristupiti samo ako je to potrebno u svrhu obveze zadržavanja.

Posjetitelji stranice mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima, članak 15. OUZP-a;

  • zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka, članak 16. OUZP-a;
  • zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, članak 17. OUZP-a;
  • zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka, članak 18. OUZP;
  • ostvariti svoje pravo na prenosivost podataka, članak 20. OUZP-a;
  • uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, članak 21. OUZP-a
  • uložiti pritužbu u vezi s rukovanjem osobnim podacima nadležnom nadzornom tijelu, članak 77. OUZP-a

Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina neće upotrebljavati vaše osobne podatke za slanje promidžbenih poruka za koje niste dali svoju privolu, ali može na svojoj stranici www.ogs-bpapandopula-kutina.hr automatski prikupljati statističke podatke (npr. uporabom web-pratilica i kolačića).

Osoba imenovana za zaštitu osobnih podataka je Barica Ivanović, dipl. iur.