PODJELA SVJEDODŽBI I UPISI U VIŠE RAZREDE (ne u 1.r.) ODRŽATI ĆE SE U PONEDJELJAK  28.06.2021.

UPISI U 2.r.

Učenici čija prezimena počinju slovom B do K molimo da dođu u vremenu od 08:30 sati do 09:00 sati, a prezimena od L do V u vremenu od 09:00 do 09:30 sati.

UPISI U 3.r.

Učenici čija prezimena počinju slovom B do K molimo da dođu u vremenu od 09:45 do 10:15 sati, a prezimena od M do Š u vremenu od 10:15 do 10:45 sati.

UPISI U 4.r.    

Učenici čija prezimena počinju slovom B do L molimo da dođu u vremenu od 11:00 do 11:45 sati, a prezimena od M do V u vremenu od 12:00 do 12:45 sati.

UPISI U 5.r.

Učenici čija prezimena počinju slovom B do N molimo da dođu u vremenu od 13:00 do 13:45 sati, a prezimena od O do Z u vremenu od 14:00 do 14:45 sati.

UPISI U 6.r.   

Učenici čija prezimena počinju slovom B do molimo da dođu u vremenu od 15:00 do 15:20 sati, a prezimena od do Z u vremenu od 15:30 do 16:00 sati.

 

Pri upisu potrebno je čitko ispuniti Upisnicu (obvezan OIB roditelja/skrbnika i e-mail adresa) te potpisati privolu za obradu osobnih podataka. Upisnicu možete dobiti u tajništvu ili pronaći pod dokumentima. 

U slučaju da ne možete doći taj dan molimo Vas da kontaktirate tajništvo na 044/660-094.

Upisnicu i Ugovor o participaciji ispunjava, odnosno potpisuje isključivo roditelj/skrbnik djeteta.

RODITELJI KOJI NISU PODMIRILI SVOJE OBVEZE PREMA ŠKOLI TEMELJEM UGOVORA KOJI SU POTPISALI PRI UPISU NEĆE MOĆI UPISATI SVOJU DJECU U VIŠI RAZRED KAO NI PODIĆI SVJEDODŽBU.