SRIJEDA   22.02.2017.    KINO DVORANA  –  18.00 SATI

 • Terezija Krmelić, IV.r., bisernica
 • Inga Potnar, III.r., violina
 • Bruno Križan, III.r., truba
 • Korina Švabek, IV.r., flauta
 • Katja Tušek, II.r., gitara
 • Ivan Lacko, II.r., gitara
 • Filip Gredelj, I.r., harmonika
 • Zinka Tušek, I.r, harmonika
 • Sara Kroupa IV.r., glasovir
 • Dorijan Šnjarić, V.r., glasovir
 • Lucija Šestić, II.r., glasovir
 • Filip Grabovac, V.r., glasovir
 • Duo Marija Topić, II.r. i Lucija Šestić, II.r., glasovir
 • Kvartet tambura
 • Zbor

ČETVRTAK   23.02.2017.    KLUB ARCUS   –  18.00 SATI

 

 • Dunja Krmpotić, II.r., flauta
 • Margareta Andrić, V.r., flauta
 • Ema Grdić, III.r., gitara
 • Marko Gradinac, II.r., gitara
 • Luka Grgurić, II.r., gitara
 • Mia Štefančić, III.r., gitara
 • Iva Rajković, VI.r., gitara
 • Petar Behin, I.r., harmonika
 • Damjan Labus Milojević, I.r., harmonika
 • Gabrijel Grediček, I.r., harmonika
 • Mirna Jančić, II.r., harmonika
 • Marta Zorić, I.r., glasovir
 • Ana Ladović, II.r., glasovir
 • Paulina Markuš, II.r., glasovir
 • Luka Globan, II.r., glasovir
 • Hana Todorov, II.r., glasovir
 • Lena Mihalke, II.r., glasovir
 • Maja Karolj, V.r., glasovir
 • Petra Pia Kovačić, V.r., glasovir
 • Petra Habazin, V.r., glasovir
 • Duo Klara Krnjić, V.r., flauta i Dorijan Šnjarić, VI.r., glasovir
 • Duo Korina Švabek, IV.r., flauta i Ema Franjić, V.r., glasovir
 • Duo Inga Potnar, III.r., violina i Matija Dragojlović, IV.r., gitara
 • Duo Lea Taus, VI.r., violina i Lukas Petrović, VI.r., gitara
 • Trio tambura
 • Kvartet flauta