OGŠ Borisa Papandopula Kutina

Stjepana Radića 3 44320 Kutina

OIB: 45795045335

KLASA: 112-02/21-01/01

URBROJ: 2176-51-01-21-5

Kutina, 04.11.2021.                                                                          

Predmet: Obavijest o odabiru kandidata na radna mjesta

  • učitelj/ica glasovira i korepeticije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 28 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica glasovira i korepeticije, objavljenom dana 15. listopada 2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, 03. studenog 2021. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s kandidatom LATINKA RUSKI., VSS, profesorica glazbene kulture, na određeno nepuno radno vrijeme, 28 sati ukupnog tjednog radnog vremena sukladno  članku 107. stavku 12 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

  • učitelj/ica trube – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica trube, objavljenom dana 15. listopada 2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, 03. studenog 2021. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s kandidatom JOSIP KURILOVČAN, VSS, magistar muzike, smjer instrumentalist trubač na neodređeno nepuno radno vrijeme 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

  • učitelj/ica flaute– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena do povratka djelatnice s bolovanja

Prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica flaute, objavljenom dana 15. listopada 2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, 03. studenog 2021. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s kandidatom RAŠELJKA LUCIJA PETROVIĆ, VSS, magistra muzike, smjer instrumentalist flautist, na određeno nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena do povratka djelatnice s bolovanja

  • učitelj/ica gitare – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati ukupnog radnog vremena

U Osnovnoj glazbenoj školi Borisa Papandopula Kutina neće biti zasnovan radni odnos na radnom mjestu učitelj/ica gitare na puno neodređeno radno vrijeme, za koje je bio objavljen natječaj dana 15. listopada 2021., na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina.

  • učitelj/ica glasovira – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 23 sata ukupnog radnog vremena

U Osnovnoj glazbenoj školi Borisa Papandopula Kutina neće biti zasnovan radni odnos na radnom mjestu učitelj/ica glasovira na nepuno neodređeno radno vrijeme, za koje je bio objavljen natječaj dana 15. listopada 2021., na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.