Temeljem članka 45. i 46a. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina sazivam 17. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina koja će se održati elektronski u četvrtak 23.12.2021., u vremenu od 08:00  do 12:00 sati

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje zapisnika s sjednice Školskog odbora
  2. izmjene i dopune financijskog plana za razdoblje 2021.-2023
  3. Financijski plan za razdoblje 2022.-2024.
  4. Razno

Predsjednik Školskog odbora: Saša Begović Matošković, prof.

KLASA: 003-06/21-01/17

URBROJ: 2176-51-04-21-1

U Kutini, 20.12.2021.

DostaViti:

  • Članovima Školskog odbora