Temeljem članka 45. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, sazivam 15. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina koja će se održati u srijedu 06.10.2021., u 20:00  sati u prostorijama Škole

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje zapisnika s sjednice Školskog odbora
  2. Prihvaćanje GPiPR-a za školsku godinu 2021./2022. i Školskog kurikuluma za 2021./2022. godinu
  3. Izvješće o prošloj školskoj godini
  4. Žalbe
  5. Razno

Predsjednik Školskog odbora:  Saša Begović Matošković, prof.

 

 

KLASA: 003-06/21-01/15

URBROJ: 2176-51-04-21-1

U Kutini, 01.10.2021.

Dostaviti:

  • Članovima Školskog odbora