Temeljem članka 45. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, sazivam 20. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina koja će se održati u četvrtak 12.05.2022., u 19:00  sati u prostorijama Škole

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje zapisnika s sjednice Školskog odbora
  2. Pregledavanje natječajne dokumentacije, utvrđivanje kandidata koji ispunjavaju nužne uvjete i vrednovanje dodatnih kompetencija potrebnih za ravnatelja, odnosno rangiranje po bodovima
  3. Utvrđivanje liste dva najbolje rangirana kandidata
  4. Razno

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na sjednicu, a u slučaju spriječenosti obavijestite Školu o opravdanom razlogu Vašega izostanka, putem e-maila Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina (ogs.borisa.papandopula.kutina@gmail.com), kako bismo mogli utvrditi da li će na sjednici biti nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje.

S poštovanjem,

Predsjednik Školskog odbora: Saša Begović Matošković, prof.

Prilozi:

  1. Prijedlog zapisnika s prethodne 19. sjednice Školskog odbora

KLASA: 007-04/22-02/20

URBROJ: 2176-51-04-22-1

U Kutini, 06.05.2022.

DOSTAVITI: Članovima ŠO