Pozivamo djecu na audiciju za upis u 1.r.

Osnovno glazbeno obrazovanje traje šest godina i učenici koji uspješno prođu audiciju za upis u 1.r. mogu učiti svirati jedan od ovih instrumenata – gitara, glasovir, harmonika, violina, flauta, truba, tambura te nakon nekoliko neuspjelih pokušaja za dobivanjem novog programa saksofon, MZO napokon je dalo suglasnost za uvođenjem novog programa saksofon s kojim počinjemo početkom nove šk. god. Najviše učenika nam je potrebno na trubi, gitari i saksofonu.

Učenici pohađaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) dva puta tjedno po 30 min. (od 4.r. 45 min.) te skupnu nastavu solfeggia dva puta tjedno po 45 min. Od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (komorna, zbor ili orkestar).

Online prijave za audiciju za upis u 1.r. potrebno je popuniti i trajati će do 11.06.2023. 

Ukoliko se prijava vrši putem mobilnog uređaja molimo vas da uređaj stavite u vodoravan položaj kako bi u izborniku mogli vidjeti Prijava na audiciju za upis u 1. razred te istu otvoriti i kliknuti na Poveznica.

Obavijesti o rezultatima audicije, upisima, početku nastave, itd. bit će na web stranici škole.