OGŠ Borisa Papandopula Kutina

Stjepana Radića 3 44320 Kutina

OIB: 45795045335

 KLASA: 112-02/21-01/01

URBROJ: 2176-51-01-21-5

Kutina, 06.04.2021.                                                                         

 

Predmet: Obavijest o odabiru kandidata na radno mjesto

učitelj/ica gitare – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

učitelj/ica glasovira i korepeticije – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica gitare, objavljenom dana 08. ožujka 2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, 06. travnja 2021. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s Tomislavom  Jelavićem, nast. na određeno puno radno vrijeme sukladno  članku 107. stavku 12 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica glasovira i korepeticije, objavljenom dana 08. ožujka 2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, 06. travnja 2021. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s Matejom Vukovićem., magistrom glazbene pedagogije, mag. mus.,  na određeno puno radno vrijeme sukladno  članku 107. stavku 12 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.