Dragi roditelji,

kandidati koji su zadovoljili audiciju i mogu se upisati u 1.r. su:

 

Gitara

oznaka                 2774a

oznaka                 95298

oznaka                 456c8

oznaka                 333fu

oznaka                 e6544

oznaka                 c9e8c

oznaka                 8f02e

oznaka                 da41d

oznaka                 777f9

 

Tambura

oznaka                 9c969

oznaka                 e2074

oznaka                 1eb7d

 

Violina

oznaka                 86b76

oznaka                 95e09

oznaka                 d9207

 

Harmonika

oznaka                 8d2d9

oznaka                 2d2b0

oznaka                 9e277

 

Truba

oznaka                 5b4da

oznaka                 7d824

oznaka                 2483e

 

Glasovir

oznaka                 8d3ac

oznaka                 78a0a

oznaka                 b044f

oznaka                 55e9b

oznaka                 f3666

oznaka                 e5544

oznaka                 1107e

oznaka                 05747

oznaka                 e7b6c

 

Flauta

oznaka                 96339

 

Saksofon

oznaka                 a1a31

oznaka                 49e58

oznaka                 864ab

 

Kandidati koji nisu zadovoljili audiciju su:

oznaka                 fb5fe

oznaka                 b20ea

oznaka                 95d71

oznaka                 6918f

oznaka                 a1bda