OGŠ Borisa Papandopula Kutina

Stjepana Radića 3 44320 Kutina

OIB: 45795045335

KLASA: 112-02/20-01/03

URBROJ: 2176-51-01-20-20

Kutina, 27.11.2020.                                                                         

Predmet: Obavijest o odabiru kandidata na radno mjesto

Spremač/ica – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

Prema natječaju za radno mjesto spremač/ica, objavljenom dana 03. studenog 2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, 27. studenog 2020. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s Ankicom Smrček, na određeno puno radno vrijeme.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.