REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA

Kutina, Stjepana Radića 3

KLASA: 112-02/22-01/05

URBROJ: 2176-51-01-22-4

Kutina, 30.11.2022.                                                                         

Predmet: Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto

učitelj/ica gitare – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica gitare, objavljenom dana 8. studenog 2022. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina 29. studenog 2022. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s Tomislavom Jelavićem, mag. mus. na neodređeno puno radno vrijeme.

 

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.