Glasovir se razvio iz čembala, klavikorda i drugih srodnih instrumenata s tipkama. Opće prihvaćeno mišljenje je da je glasovir izumio Bartolomeo Cristofori 1698 godine, tako što je upotrijebio mehanizam sa batićima koji udaraju o žicu, umjesto dotada korištenih mehanizama u instrumentima sa tipkama. Na taj način je postigao da jačina tona ovisi o jačini udara prsta na tipku. Zato su se ti prvi glasoviri nazivali piano e forte (tal. tiho i glasno). Piano e forte je prvi počeo graditi Gottfried Silbermann, njemački graditelj orgulja i instrumenata sa tipkama. Njegovi učenici su te glasovire nastavili proizvoditi i usavršaviti u Engleskoj i Beču te su mehanizmi nastali tamo dobili svoja imena po tim pojmovima. Građenje glasovira sa tzv. bečkom mehanikom je bilo najmasovnije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, ali tijekom prošlog stoljeća potisnuli su ih glasoviri sa tzv. engleskom mehanikom, te se takvi grade i danas. Glasovir je prekrasan instrument koji nagrađuje naše napore kroz veličanstveni zvuk, a s malo smisla možemo dobiti iz njega nevjerojatne harmonije već nakon nekoliko mjeseci rada.

Najznačajniji skladatelji:
W.A.Mozart, D.Scarlati, J.S.Bach, L.v.Beethoven, F.Listz, F.Chopin,C.Debussy, R.Schumann i drugi.

Najpoznatiji graditelji:
Baldwin, Bechstein, Fazioli, Kawai, Petrof, Yamaha…

Virtuozi:
Franz Listz, Earl Wild, Josef Hofmann, Marc Andre Hamelin…

Glasovir