Temeljem članka 45. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina sazivam 16. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina koja će se održati u srijedu 03.11.2021. u 19:00  sati u prostorijama Škole

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje zapisnika s sjednice Školskog odbora
  2. Rezultati natječaja za gitaru, glasovir i korepeticiju, glasovir, trubu i flautu.
  3. Izmjene i dopune GPiPR-a za školsku godinu 2021./2022.
  4. Razno

Predsjednik Školskog odbora

KLASA: 003-06/21-01/16

URBROJ: 2176-51-04-21-1

U Kutini, 29.10.2021.

Dostaviti:

  • Članovima Školskog odbora