Temeljem članka 45. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, sazivam 21. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina koja će se održati u utorak 24.05.2022., u 18:45  sati u prostorijama Škole

DNEVNI RED

 1. Prihvaćanje zapisnika s prethodne 20. sjednice Školskog odbora
 2. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata od rednog broja 1. na listi kandidata u natječajnom postupku imenovanja ravnatelja Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina
 3. Upoznavanje članova Školskog odbora sa zaključcima Učiteljskog vijeća, Skupa radnika i Vijeća roditelja o zauzetim stajalištima u postupku imenovanja ravnatelja/ice Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina
 4. Javno glasovanje o kandidatu s liste kandidata za ravnatelja Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina i donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina
 5. Razno

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na sjednicu, a u slučaju spriječenosti obavijestite Školu o opravdanom razlogu Vašega izostanka, putem e-maila Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina (ogs.borisa.papandopula.kutina@gmail.com), kako bismo mogli utvrditi da li će na sjednici biti nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje.

S poštovanjem.

Prilozi:

 1. Prijedlog zapisnika s prethodne 20. sjednice Školskog odbora
 2. Tablice od 1. do 4. prilozi uz Zapisnik s 20. sjednice Školskog odbora
 3. Zaključak Skupa radnika
 4. Zaključak Učiteljsko vijeće
 5. Zaključak Vijeće roditelja
 6. Zapisnik Skup radnika
 7. Zapisnik Učiteljsko vijeće
 8. Zapisnik Vijeće roditelja

Predsjednik Školskog odbora:  Saša Begović Matošković, prof.

KLASA: 007-04/22-02/21

URBROJ: 2176-51-04-22-1

U Kutini, 20.05.2022.

DOSTAVITI: Članovima ŠO