UČENICI KOJI SU PROŠLI AUDICIJU ZA BOŽIĆNI KONCERT SU:

 • Katja Tušek, II.r., gitara
 • Matija Dragojlović, IV.r., gitara
 • Ema Grdić, III.r., gitara
 • Petar Behin, I.r., harmonika
 • Filip Jagačić, I.r., harmonika
 • Filip Gredelj, I.r., harmonika
 • Zinka Tušek, II.r., harmonika
 • Iva Rajković, VI.r., gitara
 • Petra Habazin, IV.r., glasovir
 • Filip Grabovac, V.r., glasovir
 • Erik Obrad, II.r., glasovir
 • Klara Lončarević, III.r., violina
 • Edita Jurušić, III.r., violina
 • Ira Jankoska, IV.r., violina
 • Lana Butjer, III.r., flauta
 • Eva Petranović, II.r., flauta
 • Antonija Karadža, III.r., flauta
 • Lara Tomac, III.r., flauta
 • Goran Pranjkić, II.r., truba
 • Dorijan Šnjarić, V.r., glasovir
 • Meri Vranješ, VI., glasovir
 • Luna Turjak, I.r., glasovir
 • Ines Briski, III.r., glasovir
 • Sunčana Špoljarić, II.r., glasovir
 • Noa Vrbanić, IV.r., brač
 • Terezija Krmelić, IV.r., bisernica
 • Duo Inga Potnar, III.r. i Matija Dragojlović, IV.r.
 • Tamburaški ansambl
 • Ansambl violina
 • Mali zbor

bravo-logo