ZADACI SOLFEGGIO – NOVO

Dragi učenici! Nakon prijave na Google račun u desnom gornjem kutu među Googleovim aplikacijama pronađite „Učionica“. Odaberite aplikaciju i u...

Opširnije

OBAVIJEST RODITELJIMA I UČENICIMA

Sukladno mjerama opreza Vlade RH i Ministarstva znanosti i obrazovanja o suzbijanju koronavirusa COVID-19, odlučeno je da se od ponedjeljka 16...

Opširnije

ODLUKA O ODABIRU – KLAVIR

KLASA: 333-07/20-01/01 URBROJ: 2176-51-01-20-6 Kutina, 11.03.2020. Na temelju članka 17. stavak 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne...

Opširnije