OPĆI AKTI


Etički kodeks
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o radu školskih vijeća
Novi statut OGŠ BP – 4 izmjene
Odluka o prihvaćanju Pravilnika o javnoj nabavi
Procedura izdavanja i obračunavanja naloga za službeno putovanje
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Procedura zaprimanja i kontrole računa u OGŠ
Procedura stvaranja ugovornih obveza u OGŠ
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Registar ugovora 2021.
Registar ugovora 2020.
Registar ugovora 2019.
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda na zdravlje
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
Pravilnik o videonadzoru
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda
Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata

KURIKULUM


Godišnji plan i program rada za šk-god. 2023/24
Godišnji plan i program rada za šk-god. 2022/23

Druge izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada za šk-god. 2021/22 

Godišnji plan i program rada za šk-god.2021/22
Godišnji plan i program rada za šk-god.2020/21
Godišnji plan i program rada za šk-god. 2018/19
Godišnji plan i program rada za šk-god.2017/18
Godišnji plan i program rada za šk-god.2016/17

Školski kurikulum 2023/24
Školski kurikulum 2022/23

Školski kurikulum 2021/22
Školski kurikulum 2020/21
Školski kurikulum 2019/20
Školski kurikulum 2018/19
Školski kurikulum 2016/17

FINANCIJE


TRANSPARENTNOST

https://transparentno.moja.kutina.hr/isplate/sc-isplate
OGŠ informacije o trosenju sredstva 2024. godina

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI


Fnancijski izvještaj za 2023.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2023.

Financijski izvještaj za 2022

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022.

Financijski izvještaj za 2021.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2021.
Financijski izvještaj za 2020.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2020.
Financijski izvještaj za 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019.
Financijski izvještaj za 2018.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018.
Financijski izvještaj za 2017.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2017.
Financijski izvještaj za 2016.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2016.
Financijski izvještaj za 2015.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2015.
Financijski izvještaj za 2014.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2014.
Financijski izvještaj za 2013.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2013.

 FINANCIJSKI PLAN

2024
Financijski plan 2024.-2026. – OPĆI I POSEBNI DIO
Obrazloženje financijskog plana 2024.-2026.
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. – OPĆI DIO
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. – POSEBNI DIO

2023
Godisnji izvjestaj o izvrsenju finan cijskog plana za 2023. – OPCI DIO
Godišnji izvještaj o izvršenju financi jskog plana za 2023. – POSEBNI DIO
Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izv rsenju financijskog plana za 2023.
Financijski
plan 2023.-2025. – OPĆI DIO
Financijski plan 2023.-2025. – POSEBNI DIO
Projekcija financijskog plana 2023.-2025. – OPĆI DIO
Projekcija financijskog plana 2023.-2025. – POSEBNI DIO
Obrazloženje financijskog plana 2023.-2025.
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. – OPĆI DIO
I. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. – POSEBNI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana za 2023 – OPĆI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. – POSEBNI DIO
III. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. – OPĆI DIO
III. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. – POSEBNI DIO

2022
Financijski plan 2022.-2024. – OPĆI DIO
Financijski plan 2022.-2024. – POSEBNI DIO
Projekcija financijskog plana 2022.-2024.
Obrazloženje financijskog plana 2022.-2024.
I. izmjene i dopune financijskog plana 2022.-2024. – OPĆI DIOI.
I. izmjene i dopune financijskog plana 2022.-2024. – POSEBNI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. – OPĆI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. – POSEBNI DIO
III. izmjene i dopune fin. plana za 2022. – OPĆI DIO
III. izmjene i dopune fin. plana za 2022. – POSEBNI DIO

2021
Financijski plan 2021.-2023. – OPĆI DIO
Financijski plan 2021.-2023. – POSEBNI DIO
Projekcija financijskog plana 2021.-2023.
Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2021.-2023.
I. izmjene i dopune financijskog plana 2021.-2023. – OPĆI DIO
I. izmjene i dopune financijskog plana 2021.-2023. – POSEBNI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana 2021.-2023. – OPĆI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana 2021.-2023. – POSEBNI DIO

2020
Financijski plan 2020.-2022. OPĆI DIO
Financijski plan 2020.-2022. POSEBNI DIO
Projekcija financijskog plana 2020.-2022.
Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2020.-2022.
I. izmjene i dopune financijskog plana 2020.-2022. – OPĆI DIO
I. izmjene i dopune financijskog plana 2020.-2022. – POSEBNI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana 2020.-2022. – OPĆI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana 2020.-2022. – POSEBNI DIO

OSTALO
Financijski plan 2019.-2021.- OGŠ B. Papandopula Kutina – prihvaćeni
Financijski plan 2018.-2020.- OGŠ B. Papandopula Kutina- 3. razina – PRIHVAĆENI
Financijski plan 2018.-2020.- OGŠ B. Papandopula Kutina- 3. razina – 1. izmjene i dopune
Financijski plan 2018.-2020.- OGŠ B. Papandopula Kutina- 3. razina – 2. izmjene i dopune
3. izmjene i dopune Financijski plan 2018.-2020.- OGŠ B. Papandopula Kutina- 3. razina
FINANCIJSKI PLAN- 2017.-2019.FINANCIJSKI PLAN- 1. IZMJENE- 2017.-2019.
2. izmjene fin. plan – OGŠ B. Papandopula Kutina-2017-2019 -3. razina
3. izmjene fin. plan – OGŠ B. Papandopula Kutina-2017-2019 -3. razina
FINANCIJSKI PLAN 16-18
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA- OGŠ BP KUTINA-2016-2018
1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 16-18
2. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 16-18
3. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 16-18
4. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 16-18
FINANCIJSKI PLAN 2015-2017
I. izmjene i dopune FINANCIJSKI PLAN 2015-2017
II izmjene i dopune FINANCIJSKI PLAN 2015-2017
FINANCIJSKI PLAN 2014-2016
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA- OGŠ BP KUTINA-2014-2016
1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2014.-2016.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju fin ancijskog plana za 2024. – OPCI DIO
Polugodišnji izvještaj o izvršenju finan cijskog plana za 2024. – POSEBNI DIO
Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o i zvrsenju financijskog plana za 2024.
PLAN NABAVE


plan javne nabave za 2024. 
Plan javne nabave za 2023.

Plan javne nabave za 2022.
Plan javne nabave za 2021.
Plan javne nabave za 2021. 1. izmjene
Plan javne nabave za 2020.
Plan javne nabave za 2019.
Plan javne nabave za 2018.
Plan javne nabave za 2018. 1. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2017.
Plan javne nabave za 2017. 1. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2017. 2. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2017. 3. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2016.
Plan javne nabave za 2016. 1. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2016. 2. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2016. 3. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2015.
Plan javne nabave za 2015. 1. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2015. 2. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2014.
Plan javne nabave za 2014. 1. izmjene i dopune

 

ODLUKE I POZIVI


Odluka o iznosu participacije i najma instrumenta za školsku godinu 2024/25

Zaključci 7. sjednice Školskog Odbora
Poziv za 7. sjednicu Školskog Odbora
Poziv 6. sjednicu Školskog Odbora
Poziv za 5. sjednicu Školskog Odbora
Zaključci s 4. sjednice Školskog Odbora
Poziv na 4. sjednicu Školskog Odbora
Zaključci s 3. sjednice Školskog Odbora
Poziv na 3. sjednicu Školskog Odbora

Zaključci 2. sjednice Školskog Odbora

Poziv na 2. sjednicu Školskog Odbora

Odluka o imenovanju zamjenika ravnatelja

Zaključci s 1. konstituirajuće sjednice Školskog Odbora

Poziv za konstituirajuću sjednicu Školskog Odbora

Zaključci 38. sjednica Školskog Odbora

Poziv na 38. sjednicu Školskog Odbora

Zaključci 37. sjednice Školskog Odbora

Poziv na 37. sjednicu Školskog Odbora

Poziv na 36. sjednicu Školskog Odbora

Poziv na 35. sjednicu Školskog Odbora

Zaključci 34. sjednica ŠkolskogOdbora

Poziv na 9. sjednicu Vijeća roditelja

Poziv na 34. sjednicu Školskog Odbora

Zaključci 33. sjednice Školskog Odbora

Poziv na 33. sjednica Školskog Odbora

Zaključci 32. sjednice Školskog Odbora

Poziv na 32. sjednicu Školskog Odbora

Poziv na 8. sjednicu Vijeća Roditelja

Odluka o iznosu participacije i najma instrumenta za školsku godinu 2023.- 2024.

Zaključci 31. sjednice Školskog Odbora

Poziv na 31.sjednicu Školskog Odbora

Zaključci 30. sjednica Školskog Odbora

Poziv na 30. sjednica Školskog Odbora

Zaključci 29. sjednice Školskog Odbora
Poziv na 29. sjednicu Školskog Odbora

Zaključci 28 sjednice Školskog Odbora
Poziv na 28. sjednicu Školskog Odbora

Zaključci 27. sjednice Školskog Odbora

Poziv na 27. sjednicu Školskog Odbora

Zaključci 26. sjednica Školskog Odbora

Poziv na 26. sjednicu Školskog Odbora

Zaključci 25. sjednice Školskog odbora
Poziv na 25. sjednicu Školskog odbora
Zaključci 24. sjednice Školskog odbora

Poziv na 24. sjednica Školskog odbora

Odluka o imenovanju ispitnog povjerenstva

Zaključci s 23. sjednice Školskog odbora

Poziv na 23. sjednicu Školskog odbora

Zaključci 22. sjednica Školskog odbora

Poziv na 22. sjednicu Školskog odbora

Obavijest o rezultatima natječaja za imenovanje ravnatelja

Odluka o imenovanju ravnatelja

Odluka o iznosu participacije i najma instrumenta za školsku godinu 2022.-2023.

Odluka o odabiru pianina
Odluka o odabiru harmonika
Zaključci 21. školske sjednice
Poziv na 21. školsku sjednicu
Zaključci 20. školske sjednice
Poziv na 20. školsku sjednicu
Zaključci 19. školske sjednice
Poziv na 19. školsku sjednicu
Zaključci 18. školske sjednice
Poziv na 18. školsku sjednicu
Odluke o prihvaćanju pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

ŠKOLSKI ODBOR


Zapisnik o prethodnim rezultatima
Popis birača

Odluka o provođenju Izbora prtedstavnika radnika ŠO

Zapisnik s 1. sjednice Izbornog odbora

Poziv za sjednicu Izbornog odbora

Odluka o imenovanju Izbornog odbora

Zapisnik sa Skupa radnika

Poziv za Skup radnika 2024

 

PRISTUP INFORMACIJAMA


Pristup informacijama

Zahtjevi

Obrazac 2 Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješća

Godisnje_izvjesce 2023. godina (PDF)
Godišnje izvješće 2023. godina (CSV)

Godišnje izvješće 2022. godina (PDF)

Godišnje izvješće 2022. godina (CSV)

Godisnje izvješće 2021. godina (PDF)
Godišnje izvješće 2021. godina (CSV)
Godišnje izvješće 2020. godina (PDF)
Godišnje izvješće 2020. godina (CSV)
Godišnje izvješće 2019. godina (PDF)
Godišnje izvješće 2019. godina (CSV)
Godišnje izvješće 2018. godina (PDF)
Godišnje izvješće 2018. godina (CSV)
Godišnje izvješće 2017. godina (PDF)
Godišnje izvješće 2017. godina (CSV)
Godišnje izvješće 2016. godina (PDF)
Godišnje izvješće 2016. godina (CSV)
Godišnje izvješće 2015. godina (PDF)
Godišnje izvješće 2015. godina (CSV)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Kriteriji za određivanje naknade za dostavu informacije