Temeljem članka 160. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, sazivam 6. sjednicu Vijeća roditelja koja će se održati u četvrtak 06.10.2022. s početkom u 19,30 sati u učionici broj 6 (učionica skupne nastave solfeggia) Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, Stjepana Radića 3, Kutina.

Više informacija na linku.