NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA Kutina, Stjepana Radića 3 Kutina, 20.04.2023. KLASA: 112-02/23-01/04 URBROJ: 2176-51-01-23-1 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju...

Read more

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA Kutina, Stjepana Radića 3 Kutina, 22.03.2023. KLASA: 112-02/23-01/01 URBROJ: 2176-51-01-23-1 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u...

Read more