NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA Kutina, Stjepana Radića 3 Kutina, 20.04.2023. KLASA: 112-02/23-01/04 URBROJ: 2176-51-01-23-1 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju...

Read more

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA Kutina, Stjepana Radića 3 Kutina, 22.03.2023. KLASA: 112-02/23-01/01 URBROJ: 2176-51-01-23-1 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u...

Read more

NATJEČAJ GITARA

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA Kutina, Stjepana Radića 3 Kutina, 08.11.2022. KLASA: 112-02/22-01/05 URBROJ: 2176-51-01-22-1 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u...

Read more

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA Kutina, Stjepana Radića 3 Kutina, 25.10.2022. KLASA: 112-02/22-01/01 URBROJ: 2176-51-01-22-1 Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u...

Read more

REZULTATI NATJEČAJA

OGŠ Borisa Papandopula Kutina Stjepana Radića 3 44320 Kutina OIB: 45795045335 KLASA: 112-02/21-01/01 URBROJ: 2176-51-01-21-5 Kutina, 04.11.2021.                                                                           Predmet: Obavijest o odabiru...

Read more

POZIV NA TESTIRANJE

OGŠ Borisa Papandopula Kutina Stjepana Radića 3 44320 Kutina OIB: 45795045335 Matični broj: 02796970 KLASA: 100-01/21-01/02 URBROJ: 2176-51-01-21-3 Kutina, 28.10.2021. Na temelju članka 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i...

Read more