OPĆI AKTI

Etički kodeks
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o radu školskih vijeća
Novi statut OGŠ BP – 4 izmjene
Odluka o prihvaćanju Pravilnika o javnoj nabavi
Procedura izdavanja i obračunavanja naloga za službeno putovanje
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Procedura zaprimanja i kontrole računa u OGŠ
Procedura stvaranja ugovornih obveza u OGŠ
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Registar ugovora 2021.
Registar ugovora 2020.
Registar ugovora 2019.
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

KURIKULUM

Godišnji plan i program rada za šk-god.2021/22
Godišnji plan i program rada za šk-god.2020/21
Godišnji plan i program rada za šk-god. 2018/19
Godišnji plan i program rada za šk-god.2017/18
Godišnji plan i program rada za šk-god.2016/17
Školski kurikulum 2021/22
Školski kurikulum 2020/21
Školski kurikulum 2019/20
Školski kurikulum 2018/19
Školski kurikulum 2016/17

FINANCIJE

Financijski izvještaj za 2021.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2021.
Financijski izvještaj za 2020.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2020.
Financijski izvještaj za 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019.
Financijski izvještaj za 2018.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018.
Financijski izvještaj za 2017.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2017.
Financijski izvještaj za 2016.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2016.
Financijski izvještaj za 2015.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2015.
Financijski izvještaj za 2014.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2014.
Financijski izvještaj za 2013.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2013.

 FINANCIJSKI PLAN

2022
Financijski plan 2022.-2024. – OPĆI DIO
Financijski plan 2022.-2024. – POSEBNI DIO
Projekcija financijskog plana 2022.-2024.
Obrazloženje financijskog plana 2022.-2024.

2021
Financijski plan 2021.-2023. – OPĆI DIO
Financijski plan 2021.-2023. – POSEBNI DIO
Projekcija financijskog plana 2021.-2023.
Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2021.-2023.
I. izmjene i dopune financijskog plana 2021.-2023. – OPĆI DIO
I. izmjene i dopune financijskog plana 2021.-2023. – POSEBNI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana 2021.-2023. – OPĆI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana 2021.-2023. – POSEBNI DIO

2020
Financijski plan 2020.-2022. OPĆI DIO
Financijski plan 2020.-2022. POSEBNI DIO
Projekcija financijskog plana 2020.-2022.
Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2020.-2022.
I. izmjene i dopune financijskog plana 2020.-2022. – OPĆI DIO
I. izmjene i dopune financijskog plana 2020.-2022. – POSEBNI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana 2020.-2022. – OPĆI DIO
II. izmjene i dopune financijskog plana 2020.-2022. – POSEBNI DIO

OSTALO
Financijski plan 2019.-2021.- OGŠ B. Papandopula Kutina – prihvaćeni
Financijski plan 2018.-2020.- OGŠ B. Papandopula Kutina- 3. razina – PRIHVAĆENI
Financijski plan 2018.-2020.- OGŠ B. Papandopula Kutina- 3. razina – 1. izmjene i dopune
Financijski plan 2018.-2020.- OGŠ B. Papandopula Kutina- 3. razina – 2. izmjene i dopune
3. izmjene i dopune Financijski plan 2018.-2020.- OGŠ B. Papandopula Kutina- 3. razina
FINANCIJSKI PLAN- 2017.-2019.FINANCIJSKI PLAN- 1. IZMJENE- 2017.-2019.
2. izmjene fin. plan – OGŠ B. Papandopula Kutina-2017-2019 -3. razina
3. izmjene fin. plan – OGŠ B. Papandopula Kutina-2017-2019 -3. razina
FINANCIJSKI PLAN 16-18
OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA- OGŠ BP KUTINA-2016-2018
1. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 16-18
2. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 16-18
3. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 16-18
4. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA 16-18
FINANCIJSKI PLAN 2015-2017
I. izmjene i dopune FINANCIJSKI PLAN 2015-2017
II izmjene i dopune FINANCIJSKI PLAN 2015-2017
FINANCIJSKI PLAN 2014-2016
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA- OGŠ BP KUTINA-2014-2016
1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2014.-2016.

PLAN NABAVE

Plan javne nabave za 2022.
Plan javne nabave za 2021.
Plan javne nabave za 2021. 1. izmjene
Plan javne nabave za 2020.
Plan javne nabave za 2019.
Plan javne nabave za 2018.
Plan javne nabave za 2018. 1. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2017.
Plan javne nabave za 2017. 1. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2017. 2. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2017. 3. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2016.
Plan javne nabave za 2016. 1. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2016. 2. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2016. 3. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2015.
Plan javne nabave za 2015. 1. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2015. 2. izmjene i dopune
Plan javne nabave za 2014.
Plan javne nabave za 2014. 1. izmjene i dopune

2. Pravilnik o provedbi postupka o jednostavnoj nabavi

ODLUKE

Odluka o odabiru pianina
Odluka o odabiru harmonika