Poštovani roditelji i dragi učenici,

obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju želimo vas obavijestiti o promjenama u načinu rada škole sukladno preporukama HZJZ-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prije svega, unaprijed zahvaljujemo na suradnji te vas pozivamo na odgovorno ponašanje poštivanje preporuka s ciljem zaštite zdravlja učenika i djelatnika škole.

Nastava počinje 07.09.2020. poštujući gore navedene preporuke. Predmetni učitelji nazvati će svoje učenike i dogovoriti se za raspored održavanja nastave te dati vam informacije o nastavi.

Dogovor za nastavu solfeggia 1. i 2. razreda biti će na Googleclassroomu, a učitelj je Matej Vuković, mag. gl. ped. koji će kontaktirati svakog prvašića, a za nastavu solfeggia 3., 4., 5. i 6. razreda biti će na Googleclassroomu, a učiteljica je Natalija Švirtlich, prof..

Preporuke za rad umjetničkih škola:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Umjetnicke_skole_30_08_2020_HZJZ.pdf

ULAZAK U ŠKOLU

– nije dozvoljen ulazak u školu učenicima, djelatnicima, roditeljima i svima ostalima ako imaju povišenu temperaturu (iznad 37,2), respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19, a osobito ako su u samoizolaciji

– škola vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju (ovlašteno osoblje uključuje: djecu/učenike, osoblje, pomoćno i administrativno osoblje, ostalo osoblje kojem je odobren ulazak; neovlašteno osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisanu braću/sestre djece/učenika, drugo osoblje koje nije nužno za rad ustanove

– svima koji nisu ovlašteno ili neovlašteno osoblje ne dopušta se ulazak u školu bez prethodne najave, sve stranke obvezne su se prije najaviti mailom ili telefonskim putem na slijedeće kontakte (tajništvo/računovodstvo: 044/660-094, e-mail: ogs.borisa.papandopula.kutina@gmail.com) i dogovoriti eventualni dolazak u školu. Nitko ne smije ulaziti u školu bez prethodne najave. Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici škole na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama čije usluge su neophodne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju i sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i nošenja zaštitne maske.

– škola vodi evidenciju ulaska i izlaska i mjerenja temperature (učenicima temperaturu mjere roditelji prije dolaska u školu, stariji učenici sami si mjere temperaturu)

– dežurni učitelji nadziru ulazak i izlazak te paze da učenici drže 1,5 metara razmaka

– roditelji ne ulaze u škole osim iznimno (ako se radi o učeniku 1. razreda ili polazniku početničkog solfeggia – u tom slučaju u pratnji može biti samo jedan roditelj)

– obvezna je dezinfekcija ruku za zaposlenike i druge odrasle osobe koje ulaze u prostor škole

KORIŠTENJE MASKI

– maske su obvezne za sve koji ulaze u školu, djelatnici i učenici maske nose dok su na hodniku i prilikom ulaska u učionice i uvijek kada su u zgradi izvan učionice na hodnicima i prilikom ulaska u učionice

BORAVAK U ŠKOLI

– nije dozvoljeno okupljanje i zadržavanje na hodniku, wc-u niti ostalim zajedničkim prostorijama škole

– nije dozvoljeno okupljanje u prostorijama administrativnog osoblja, u tajništvu i računovodstvu škole, komunikacija se obavlja telefonski i mailom

– svi učenici osobito paze na higijenu i što veće socijalno distanciranje, učenici se potiču da što češće peru ruke, obvezno prije nastave sviranja

– ruke se na ulazu dezinficiraju, a nakon odlaska na wc i prije nastave sviranja peru tekućom vodom i sapunom

-na solfeggiu svatko mora imati svoj pribor (olovka, gumica, šiljilo …)

– u učionicama se ne konzumira hrana

– u učionicama individualne nastave održavati će se propisani razmak između učenika i učitelja

– nastava skupnog muziciranja (zbor, komorna), u kojoj inače sudjeluje velika skupina učenika, održavati će se u manjim grupama po dionicama uz održavanje propisanog razmaka

– kada god to bude moguće, probe i izvedbe održavati će se na otvorenom prostoru uz minimalnu udaljenost od 1,5 metra, odnosno 2 metra za puhačku sekciju

– kod svake izmjene učenika prostorije se dezinficiraju i provjetravaju

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU

– kod pojave znakova bolesti dijete/učenik ili djelatnik ostaje kod kuće, javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine, odnosno pedijatru koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji. O navedenom roditelj ili djelatnik telefonom obavještava ustanovu

– ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u školi, odmah treba pozvati roditelja te dijete/učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja. Oboljeli djelatnik odmah napušta ustanovu. Ravnatelj odmah javlja nadležnom epidemiologu/školskom liječniku svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dva i više djelatnika i/ili djece/učenika sa sumnjom iz iste sobe/učionice/hodnika i sl.)

– svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju djelatnik, odnosno roditelj imaju obvezu žurno javiti ravnatelju/tajništvu

– kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, odgojno-obrazovna skupina/razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se kod grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika

– kada se kod djeteta/učenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa što, između ostalog, znači da se za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izriče mjera aktivnoga zdravstvenog nadzora u samoizolaciji Na sve što nije navedeno u uputama, primjenjuju se Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. od 24. kolovoza 2020. godine i Preporuke za rad umjetničkih škola tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) od 29. kolovoza 2020. godine.