OGŠ Borisa Papandopula Kutina

Stjepana Radića 3 44320 Kutina

OIB: 45795045335

Matični broj: 02796970

KLASA: 100-01/20-01/03

URBROJ: 2176-51-01-20-2

Kutina, 16.11.2020.

Na temelju članka 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje OGŠ Borisa Papandopula Kutina, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE

 Pozivamo na usmenu procjenu odnosno testiranje kandidate/kandidatkinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole od dana 03. studenog 2020. godine, za popunu radnog mjesta:

  1. UČITELJ/ICA SOLFEGGIA  – 1 izvršitelj na određeno nepuno puno radno vrijeme (8 sati u nastavi)

Usmeno testiranje za učitelja/icu solfeggia održati će se u četvrtak 19.11.2020. godine s početkom u 11:00 sati.

Po dolasku na procjenu, od kandidata/kinja biti će zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Svi kandidati dužni su pridržavati se epidemioloških mjera. Ukoliko je nekome od kandidata propisana mjera samoizolacije molim žurno javljanje.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 Popis kandidata/kinja koji se pozivaju na testiranje:

  1. Matej Vuković

Predsjednik Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje: Nikola Šćapec, prof.