OGŠ Borisa Papandopula Kutina

Stjepana Radića 3 44320 Kutina

OIB: 45795045335

Matični broj: 02796970

KLASA: 100-01/20-01/02

URBROJ: 2176-51-01-20-3

Kutina, 26.10.2020.

                                                                                                                    

Na temelju članka 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje OGŠ Borisa Papandopula Kutina, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE

 Pozivamo na usmenu procjenu odnosno testiranje kandidate/kandidatkinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole od dana 12. listopada 2020. godine, za popunu radnih mjesta:

 1. UČITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 2. UČITELJ/ICA GLASOVIRA – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 3. UČITELJ/ICA GLASOVIRA I KOREPETICIJE – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 4. UČITELJ/ICA HARMONIKE – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
 5. UČITELJ/ICA TAMBURE – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 6. UČITELJ/ICA TRUBE – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (11 sati u nastavi – 20 sati ukupnog radnog vremena)

Usmeno testiranje za harmoniku održati će se u srijedu, 28.10.2020. godine s početkom u 10:00 sati.

Usmeno testiranje za tamburu održati će se u srijedu, 28.10.2020. godine s početkom u 11:00 sati.

Usmeno testiranje za trubu održati će se u četvrtak, 29.10.2020. godine s početkom u 10:00 sati.

Usmeno testiranje za glasovir (2. i 3.) održati će se u petak, 30.10.2020. godine s početkom u 10:00 sati.

Usmeno testiranje za gitaru održati će se u petak, 30.10.2020. godine s početkom u 11:00 sati.

Po dolasku na procjenu, od kandidata/kinja biti će zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Svi kandidati dužni su pridržavati se epidemioloških mjera. Ukoliko je nekome od kandidata propisana mjera samoizolacije molim žurno javljanje.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 Popis kandidata/kinja koji se pozivaju na testiranje:

 1. Matej Vuković
 2. Svetlana Krajna
 3. Matea Fadiga Hlebec
 4. Hrvoje Nemec
 5. Adrijana Maretić
 6. Ivan Jurišić
 7. Ivan Kolarević
 8. Matija Kranjčević
 9. Josipa Vukelić
 10. Goran Đugum
 11. Tomislav Jelavić

Predsjednik Povjerenstva za procjenu I vrednovanje kandidata za zapošljavnje: Nikola Šćapec, prof