Na temelju članka 53. i 54. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina
Školski odbor na 32. sjednici održanoj dana 04.06.2018. godine donio je

sljedeće ODLUKE:
I.
O usvajanju Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka.
II.
O visini iznosa participacije za program Predškolskog glazbenog obrazovanja koju će plaćati roditelji u 2018./2019. godini iznosi 1.200,00 kuna, a može se platiti do 10 jednakih rata od 120,00 kuna mjesečno. Za drugo dijete iznos participacije je 1000,00 kuna, a može se platiti do 10 jednakih rata od 100,00 kuna mjesečno. Treće dijete je oslobođeno plaćanja iznosa participacije kao i djeca zaposlenika Škole.
III.
O visini participacije koju roditelji plaćaju za Osnovnu glazbenu školu za školsku godinu 2018./2019. godini iznosi 1.500,00 kuna, a plativo do 10 jednakih rata po 150,00 kuna mjesečno. Za drugo dijete iznos participacije je 1200,00 kuna, a može se platiti do 10 jednakih rata od 120,00 kuna mjesečno. Treće dijete je oslobođeno plaćanja iznosa participacije kao i djeca zaposlenika Škole.
IV.
Visini participacije koju roditelji plaćaju za korištenje školskog instrumenta za školsku godinu 2018./2019., iznosi 500,00 kuna plativo u 10 jednakih rata po 50,00 kuna mjesečno. Moguće je iznajmiti instrument i za vrijeme ljetnih praznika ukoliko postoji potreba odnosno ukoliko su instrumenti dostupni.

Klasa: 003-06/18-01/32
Kutina, 04.06.2018. godine
Urbroj: 2176-51/18-01/3
Predsjednik Školskog odbora
Saša Begović Matošković, prof.

Dostaviti: arhiva, ovdje