Na temelju članka 53. i 54. Statuta  Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina

Školski odbor na 18. sjednici održanoj dana 30. 05. 2017. godine donio je sljedeće

ODLUKE

I.

O  visini iznosa participacije za program Predškolskog glazbenog obrazovanja koju će plaćati roditelji u 2017./2018. godini iznosi 1.200,00 kuna, a može se platiti do 10 jednakih rata od 120,00 kuna mjesečno.

II.

O visini participacije koju roditelji plaćaju za Osnovnu glazbenu školu za školsku godinu 2017./2018. godini iznosi 1.500,00 kuna, a plativo do 10 jednakih rata po 150,00 kuna mjesečno.

III.

O visini participacije koju roditelji plaćaju za korištenje školskog instrumenta za školsku godinu 2017./2018. iznosi 500,00 kuna plativo u 10 jednakih rata po 50,00 kuna mjesečno.

 

Kutina, 30. 05. 2017. godine

Klasa:  003-06/16-01/04

Urbroj:  2176-51/16-01/17

Predsjednik Školskog odbora

Igor Dorotić, prof.

 

Dostaviti:

  • arhiva, ovdje