Temeljem članka 45. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papndopula Kutina, sazivam 26. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina koja će se održati u utorak 29.11.2022, u 19:30 sati u prostorijama škole.

Više informacija na linku.