OGŠ Borisa Papandopula Kutina

Stjepana Radića 3 44320 Kutina

OIB: 45795045335

Matični broj: 02796970

KLASA: 100-01/21-01/02

URBROJ: 2176-51-01-21-3

Kutina, 28.10.2021.

Na temelju članka 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje OGŠ Borisa Papandopula Kutina, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE

Pozivamo na usmenu procjenu odnosno testiranje kandidate/kandidatkinje (podnositelje/ice prijava na javni natječaj koji/e ispunjavaju formalne uvjete) u provedbi postupka javnog natječaja objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole od dana 15. listopada 2021. godine, za popunu radnih mjesta:

 

 1. UČITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
 2. UČITELJ/ICA GLASOVIRA I KOREPETICIJE – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (28 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 3. UČITELJ/ICA GLASOVIRA – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (23 sata ukupnog tjednog radnog vremena
 4. UČITELJ/ICA TRUBE – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (16 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 5. UČITELJ/ICA FLAUTE – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (32 sata ukupnog tjednog radnog vremena)

Usmeno testiranje za gitaru održati će se u utorak 02.11.2021. godine s početkom u 11:00 sati.

Popis kandidata/kinja koji se pozivaju na testiranje za gitaru:

 1. Stjepan Schweizer

 

Usmeno testiranje za trubu održati će se u utorak 02.11.2021. godine

Popis kandidata/kinja koji se pozivaju na testiranje za trubu:

 1. Josip Kurilovčan u 09:00 sati
 2. Matija Kranjčević u 10:00 sati
 3. Ivan Kolarević u 13:00

Usmeno testiranje za flautu održati će se u utorak 02.11.2021. godine

Popis kandidata/kinja koji se pozivaju na testiranje za flautu:

 1. Rašeljka Lucija Petrović u 12:00 sati
 2. Ivana Vukojević u 14:00 sati

Usmeno testiranje za glasovir i korepeticiju neće se održati jer se nije prijavio niti jedan stručan kandidat.

Usmeno testiranje za glasovir neće se održati jer se nije prijavio niti jedan stručan kandidat.

Po dolasku na procjenu, od kandidata/kinja biti će zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Svi kandidati dužni su pridržavati se epidemioloških mjera. Ukoliko je nekome od kandidata propisana mjera samoizolacije molim žurno javljanje.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 Predsjednik Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje: Nikola Šćapec, prof.