Na linku poziv na testiranje kandidata za zapošljavanje za saksofon i tamburu