REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BORISA PAPANDOPULA KUTINA

Kutina, Stjepana Radića 3

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2176-51-01-22-9

Kutina, 09.11.2022.                                                                         

Predmet: Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto

učitelj/ica tambure – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

učitelj/ica glasovira – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme

učitelj/ica harmonike – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

učitelj/ica flaute – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme

voditelj/ica glazbene igraonice  – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme

(4 sata u nastavi – 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

Prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica tambure, objavljenom dana 25. listopada 2022. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, 09. studenog 2022. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s Martinom Durbekom, nast. na određeno puno radno vrijeme sukladno  članku 107. stavku 12 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica glasovira, objavljenom dana 25. listopada 2022. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, 09. studenog 2022. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s Latinkom Ruski, prof, na određeno nepuno radno vrijeme.

Prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica Harmonike, objavljenom dana 25. listopada 2022. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, 09. studenog 2022. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s Anamarijom Nerad., mag. mus., na određeno puno radno vrijeme.

Prema natječaju za radno mjesto učitelj/ica flaute, objavljenom dana 25. listopada 2022. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, 09. studenog 2022. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa s Rašeljkom Lucijom Petrač, mag. mus. na određeno puno radno vrijeme.

Prema natječaju za radno mjesto voditelj/ica glazbene igraonice, objavljenom dana 25. listopada 2022. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina Školski odbor Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, 09. studenog 2022. dao je suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa sa Svjetlanom Gvozdenović Glavaš, prof. na nepuno određeno radno vrijeme.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Ravnatelj: Nikola Šćapec, prof.