Upisi u 1. razred i glazbenu igraonicu/početnički solfeggio održati će se u utorak 12.06.2018. od 09.00 do 12.00 sati te od 18.00 do 20.00 sati.

Za upis potrebno je donijeti čitko ispunjenu Upisnicu (koju možete pronaći pod dokumentima), OIB roditelja/skrbnika i djeteta, te 50,00 kn za troškove upisa. Roditelj/skrbnik potpisuje Ugovor o participaciji.

UČENICI KOJI SU PROŠLI AUDICIJU ZA UPIS U 1.r. OGŠ BORISA PAPANDOPULA KUTINA SU:

GLASOVIR

Nika Poletto
Dunja Nora
Sara Losso
Ana Vlašić
Jakov Balgač
Elena Vlajić
Lana Lončarević
Karla Nora
Uma Mihalke
Morena Pavličević
Filipa Knežević
Tomo Jančić
Tara Neralić
Tea Nikolina Harmicar
Helena Bahlen
Manuela Bahlen

TAMBURA

Ana Lukić
Filip Balaško
Elena Papa
Antun Repinc
Antonio Majcan

HARMONIKA

Barbara Božić
Bruno Penjin
Ana Petranović

VIOLINA

Katja Somođi
Iva Mia Kukić
Lucija Ivić
Lana Gredelj

FLAUTA

Agata Štajcer
Hana Krpes
Lana Lacko

GITARA

Gabrijela Cvetić
Nataša Marković
*Andrija Bilobrk
*Marta Rešicki Degoricija
*Lana Šnjarić
*Matea Losso
*Anja Kovačević
*Mihael Plaksij
*Anton Krnjić

* mogu se upisati, ali su na listi čekanja dok ne osiguramo dodatne prostorije odnosno dok ne dobijemo suglasnost MZO za proširenje programa

U slučaju da još netko odustane, ili se ne upiše u viši razred, obavijest o slobodnim mjestima biti će na oglasnoj ploči i web stranici Škole.

Roditeljski sastanak 1.r. održati će se u prvom tjednu mjeseca rujna.

UČENICI KOJI, NAŽALOST, NISU PROŠLI AUDICIJU SU:

Fran Podhraški
Petra Batković
Matija Ježo
Martina Ježo
Ella Žabkar
Ana Kolarić
Alan Njari Šeliga
Zara Vuković
Mateo Pavlović
Leona Smola
Karmen Martinović
Nikola Čingel
Petra Jurišić
Marija Kolenc
Marijeta Žlof
Tija Petrinec