Temeljem članka 45. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina, sazivam 24. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina koja će se održati u četvrtak 06.10.2022., u 20:00  sati u prostorijama Škole

Više informacija na linku.