Temeljem članka 45. Statuta Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina sazivam 19. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina koja će se održati u utorak 19.04.2022., u 19:00  sati u prostorijama Škole

DNEVNI RED

  1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina
  3. Razno

 Prilozi:

  1. Prijedlog zapisnika s prethodne 18. sjednice Školskog odbora
  2. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina
  3. Prijedlog natječaja za imenovanje ravnateljice/a Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula Kutina

Predsjednik Školskog odbora: Saša Begović Matošković, prof.

KLASA: 007-04/22-02/19

URBROJ: 2176-51-04-22-1

U Kutini, 14.04.2022.

DOSTAVITI: članovima ŠO